DAGS FÖR 2024!


VÅRA TJÄNSTER

FÖRENINGSUTVECKLING

Analys av nuvarande verksamhet, förslag till åtgärder, handfast hjälp i utvecklingsarbetet m m

FÖRELÄSNINGAR

Inspirerande, utmanande och utvecklande föreläsningar.


Om ledarskap, idrott och utveckling med mera

BOLLPLANK

Osäker på vad nästa steg i er föreningsutveckling är? Kontakta oss så kan vi ge förslag.

Vi kan också fungera som externt bollplank under kortare eller längre tid.

OMDÖMEN

Idrottsföreningar måste lägga mer tid på det som sker utanför plan eller arenan. De måste bygga organisation.