FÖRENINGSUTVECKLING

Vi kompletterar

Många föreningar har ett bra samarbete med SISU. Det jag erbjuder ska ses som ett komplement till det som SISU gör. 


ANALYS

Innan man drar igång utvecklingsprocesser är det värdefullt att göra en analys av verksamheten.

En analys kan göras mycket omfattande. Det är därför viktigt att klargöra vad som ska fokuseras. Jag hjälper gärna till redan här. 


Det kan handla om ekonomin, styrelsens arbetssätt, samarbetet mellan sektioner, ledarskapet i verksamheten, arbetsprocesserna med mera. 

GENOMFÖRANDE

Ibland tror vi att det viktigaste är att bestämma vad vi ska göra. Erfarenheterna visar dock att det svåraste, det är att i praktiken genomföra det vi bestämt.

Ofta vill vi att det ska gå fort att genomföra förändringar. Ofta krävs det rätt lång tid. Allt behöver inte göras samtidigt. Jag jobbar med en modell som hjälper till att tydliggöra vad som är viktigast och därmed hur vi snabbt kan komma igång med önskade förändringar.

BOLLPLANK

Som ordförande (eller i en annan roll) kan det kännas ensamt. Jag kan fungera som ett externt bollplank, antingen vid ett enstaka tillfälle eller under en längre period.