OM OSS

PROFESSIONELLT


Jag har under många år arbetat med utveckling av privata, offentliga och ideella verksamheter.  Dels som chef, ledare och entreprenör, dels som konsult. Jag har mångårig erfarenhet av styrelsearbete i idrottsföreningar, varit ordförande i fotbollssektion, tränare för barn, ungdom och seniorer, m m. Jag har skrivit flera böcker om ledarskap och förändring. Särskilt kan nämnas boken Ledning av idrottsföreningar (2012).